Členové komise

Marcel Olšavský

předseda KM, GTM

Komise mládeže