Mimořádné komuniké KRD k utkání 1. FC Rokytnice – FC Roveň

Komise rozhodčích a delegátů OFS Rychnov nad Kněžnou řešila incident při utkání 1. FC Rokytnice v ORl. h. – FC Roveň ze dne 8.10.2022 a rozhodla, že rozhodčí Rudolf Merbs se trestá:

– 2 TB – nedodržení hrací doby

– 2x 3 TB – nevyloučení hráče

– 0,5 TB – špatný popis událostí v ZoU

Celkem 8,5 TB = pokuta 850 Kč.

Pokuty vycházejí ze sazebníku pokut schváleným VV OFS RK. KRD rozhodla, že rozhodčímu Rudolfovi Merbsovi se do 18. 6. 2023 omezuje delegace pouze na pozici AR. R Merbs nebude delegován na pozici R.

Odůvodnění: Rozhodčí Merbs utkání nezvládl a měl zásadní vliv na předčasné ukončení zápasu. Nerespektoval pravidla fotbalu ani interní pravidla KRD. Vzhledem k tomu, že se jednalo o opakované výkonnostní problémy, nebude Rudolf Merbs do konce sezóny 2022 / 2023 delegován na pozici rozhodčího. (Bude delegován pouze na pozici asistenta rozhodčího).

I přes zjevné pochybení rozhodčího, KRD odsuzuje události, které se v Rokytnici odehrály. Žádný výkon rozhodčího není důvodem k agresivnímu chování nebo fyzickému napadení soupeře.

KRD znovu upozorňuje všechny rozhodčí, aby důsledně dbali na dodržování pravidel fotbalu. V případě potřeby využívali osobní tresty pro zklidnění situace na hrací ploše. Dále upozorňuje rozhodčí, aby důsledně vyžadovali předepsaný počet pořadatelů a na to, aby se v technické zóně zdržovali pouze osoby uvedené v zápise utkání. Je nezbytně nutné, aby všichni příslušníci družstva byli řádně označeni. V případě, že nebude předepsaný počet pořadatelů, rozhodčí je oprávněn nezahájit utkání. Všechny události, které se během utkání stanou, je nutné přesně a pravdivě popsat v zápise o utkání.

Jan Dušek předseda KRD

Pavel Matula, Martin Eimann členové KRD