Dotační příležitosti pro kluby

1. Výzva 20/2022 – Standardizovaná infrastruktura 2022 (termín podání žádosti prodloužen do 30.11.2022)

Výzva je zaměřena na výstavbu vybraných typů sportovních zařízení splňujících závazné standardy stanovené správcem programu, mimo jiné i fotbalových stadionů a hřišť. V případě technické a administrativní připravenosti žadatele pro podání žádosti o dotaci je FAČR na základě jeho písemného požadavku poskytnout dle čl. 17.3. písm. l) předmětnou podporu. Žádosti o podporu zasílejte na email libova@fotbal.cz, a to nejpozději do 21.11.2022.

2. Výzva 21/2022 – Můj klub 2023

3. Výzva 24/2022  Můj Klub 2023 – Pohyb a zdraví

Nově NSA na svých stránkách zveřejnila výzvu zaměřenou na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 14 let. Výše dotace bude stanovena na základě rozsahu sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 3 let (ročník narození 2020) do 14 let (ročník narození 2009) s předpokládanou účastí 1x týdně na tréninkové jednotce. Sportovce je možné do dotace zařadit pouze tehdy, pokud již jednou nebyl zařazen v rámci žádosti o poskytnutí dotace ve Výzvě 21/2022 – Můj Klub 2023.

Dotace Královéhradecký kraj

Kraj vyčlenil 15 milionů korun na mimořádnou podporu v době energetické krize dotační titul zde