congress, conference, politics-74032.jpg

Valná hromada Okresního fotbalového svazu Rychnov nad Kněžnou

v úterý 14. února 2023
v malém sále Městského klubu Sokolovna ve Vamberku od 17:00 hodin

Program valné hromady:

 1. Zahájení
 2. Volba předsedajícího VH
 3. Schválení mandátové, volební a návrhové komise
 4. Schválení návrhu programu
 5. Zpráva předsedy o činnosti výkonného výboru
 6. Zpráva o hospodaření za roky 2021 a 2022
 7. Zpráva revizní komise
 8. Diskuze k předneseným zprávám
 9. Zpráva mandátové komise
 10. Volba členů výkonného výboru
 11. Zpráva volební komise – výsledky volby
 12. Zpráva návrhové komise – usnesení
 13. Závěr

VV OFS na svém jednání dne 8.2.2023:

(zápis zde)

VV OFS bere na vědomí navržené kandidáty na doplnění VV OFS kluby:
Evžen Šupler, navržen klubem AFK Častolovice, z.s.
Pavel Matula, navržen klubem SK Dobruška, z.s.
Miloš Židík, navržen klubem TJ Velešov Doudleby nad Orlicí, z.s.


VV OFS navrhuje VH předsedajícího valné hromady: Ondřej Frejvald
VV OFS navrhuje VH sčitatele hlasů: Jan Dušek, Martin Lev, Václav Dušek
VV OFS navrhuje VH složení komisí na VH v tomto složení:
Mandátová: Milan Bořek (předseda), Zdeněk Vodák, Milan Jedlička
Volební: Jan Dušek (předseda), Martin Lev, Václav Dušek
Návrhová: Tomáš Rejzek (předseda), Josef Stodůlka, Roman Havel